ANASAYFA HAKKIMIZDA ŞUBELERİMİZ KAVRAM AİLESİ FOTO GALERİ İK İLETİŞİM
 
 
 
SMMM Deneme Sınavları
SMMM DENEME SINAVI 1
 
1 – 20. SORULAR
 
GENEL KÜLTÜR – GENEL YETENEK TESTİDİR

 
1) Bir karışımda 200 gr şeker, 20 gr tuz ve 80 gr su bulunmaktadır. 90 gramlık bir karışımda kaç gr tuz bulunur?
A) 6     
B) 8     
C) 3     
D) 10   
E) 15
 
2) Sınıfın %45 i kız 12 erkek çıkarsa kızlar sınıfın yarısı kadar oluyor. Sınıftaki erkek sayısı kaçtır?
A) 66
B) 46
C) 64
D) 81
E) 84
 
 
3) 5a2b sayısı 4 e bölününce  kalan 2 oluyor. 9 tam bölünebilen sayı içindeki a kaç değer alabilir?
A) 3
B) 5
C) 4
C) 7
E) 8
4) 
ise n kaçtır?

A) 1        B) 2         C) 3          D) 4             E) 5
 
5) Yıllık Nüfusu %20 Artan 10,000 nüfuslu bir ilin 3 yıl sonraki nufusu kaçtır?
A) 17,280
B) 17,000
C) 16,000
D) 14,000
E) 21,000
 
 
6) Değeri 30.000 lira olan bir eşya her yıl %10 değer kaybetmektedir. Bu eşyanın 6. yıl sonundaki değeri kaç liradır?
A)14.000
B)15.000
C)16.000
D)17.000
E)18.000
 
 
7) 20 Soruluk bir sınav yapıldığında doğru cevaba 5 puan veriliyor yanlış cevaptan 2 puan düşülüyor. Bu durumda 58 alan öğrenci kaç yanlış yapmış olur.
A) 6
B) 2
C) 7
D) 8
E) 10
 
 
8) 5 e ve 7 ye bölündüğünde 1 kalanını veren üç basamaklı en küçük  doğal sayının toplamı kaçtır?
A) 16                    
B) 14                    
C) 7                       
D) 5                       
E) 4
 
 
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?

A) O, cocuğu icin sacını supurge eden bir
anaydı.
B) Bu duruma cok uzulur, sessiz sessiz
ağlardım.
C) Ben kardeşinin, arkadaşını tanıyor muyum?
D) Arkadaşım mavi gozlu, sarışın bir gocmen
kızıydı.
E) Kimileri parayı, kimileri sevgiyi seciyor.
 
10) Birkacını sinemaya girerlerken gordum.
 
Bu cumledeki altı cizili sozcuk aşağıdakilerden hangisine bir ornektir?
A) Belgisiz zamire
B) Sayı sıfatına
C) Belgisiz sıfata
D) Niteleme sıfatına
E) Durum zarfına
 
11) "Benim anlayışıma gore, bir edebiyat eseri dilin lezzetini, dilin musikisini mutlaka verebilmelidir. Ahenksiz, musikisiz -tatsız tuzsuz- bir soyleyişi, değil şiirde, nesirde bile bağışlamam. Ama gercek benzetmelerde, suslu puslu cumlelerle lafı uzatmaktan yana da olmadığımı hemen acıklamalıyım. Şiirde de nesirde de mumkun olduğu kadar kısa ve yalın bir soyleyişi tercih ederim."
 
Yazar, bu sozleriyle aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Anlatımın kısa ve yalın olmasına
B) Uzun betimlemelerden kacınılmasına
C) Anlatılanların ozgun olmasına
D) Sıkıcı ve kuru bir anlatımdan kacınılmasına
E) Dilin musikisine dikkat edilmesine
 
12) Doğanın dinlendirici sesleri kişinin fizyolojik ve psikolojik bakımdan rahatlamasını sağlar.
 
Bu cumledeki altı cizili sozcukler, anlam bakımından ne tur sozcuklerdir?

A) Zıt anlamlı
B) Temel anlamlı
C) Mecaz anlamlı
D) Terimanlamlı
E) Somut anlamlı

 
13) "Cevirmenin kendi dilinin anlatım olanaklarını da iyi bilmesi gerekir. Bu hem cevirdiği yapıtın yazarına, hem okuyucuya, hem de kendi dilineolan borcudur, yukumluluğudur cevirmenin.Yazara olan borcudur, cunku soylediğininanlaşılmamasını, eksik ya da yanlış
anlaşılmasını isteyecek bir yazar duşunulemez. Okuyucuya karşı borcudur, cunku dilini bilmediği bir yazarın bir yapıtını eline alan bir okuyucu onu doğru olarak anlamak ister. Giderek kendi diline olan borcudur, cunku ceviri yapmak da ozgun yapıt yaratmak kadar yaratıcılık işidir ve dili zenginleştirmeyi amaclar, yoksa ceviri yapıyorum diye kendi dilini bozuk kullanmayı değil."
 
Bu parcaya gore, bir cevirmenin gorevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevirdiği yapıtın kuşaktan kuşağa
aktarılmasını sağlamak
B) Cevirdiği yapıtın icerik yonunden bir
butunluk taşımasına ozen gostermek
C)Kendi diline ve yapıtın yazıldığı dile ait bilgisizliğini yenmek, okuyucu ile yapıt arasındaki dil engelini ortadan kaldırmak
D) Cevirdiği yapıtın dilini iyi bilmese de kendi dilinin gramer kurallarını iyi bilmek
E) Cevirdiği yapıttan daha ozgun bir yapıt
ortaya cıkarmak
 
 
14) Aşağıdaki cumlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Kardeşim bir gun ansızın cıkageldi.
B) Cocuğun ileri geri konuşması oğretmenlerini rahatsız etti.
C) Bu koşullar altında biz ancak bahara taşınırız.
D) Birden ayağı kaydı ama cabucak toparlandı.
E) O icine kapanık cocuk inşaat yuksek muhendisi oldu.
 
 
15) Aşağıdaki cumlelerin hanisinde "cıkmak" sozcuğu "yayılmak" anlamında kullanılmıştır?
A) Coplukten pis kokular cıkıyordu.
B) O insanlıktan cıkmış bence.
C) Arabanın masrafı tahminimden fazla cıktı.
D) Kazağının boyası atletine cıkmış.
E) Kardeşimin kolu cıktı.
 
 
16) Aşağıdakilerden hangisi,Anlaşma Devletleri’nin Çanakkale Cephesini  açmalarının nedenlerinden biri değildir?
A) Rusya’ya yardım etmek
B) Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak
C) İstanbul’u işgal etmek
D) Balkan devletlerini kendi yanlarına çekmek
E) Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak.
 
 
17) Mustafa Kemal Paşa’nın, Kurtuluş Savaşı öncesi kongreler yoluyla örgütlenme yolunu seçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın istekleri doğrultusunda hareket  etmesi
B) Anlaşma Devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmak istemesi
C) Kurtuluş mücadelesini milli iradeye dayandır mak istemesi
D) Sorunun barışçı yollarla çözüleceğine uygun olmaması
E) Siyasi ortamın savaşa uygun olmaması
 
 
18) Aşağıdakilerden hangisinin Kurtuluş  Savaşı’nın uzun sürmesinde etkisi olmamış tır?
A) Osmanlı ordusunun dağıtılması
B) Başlangıçta düzenli ordunun bulunmaması
C) TBMM’nin güçler birliği ilkesini benimsemesi
D) İtilaf Devletleri’nin Yunanistan’ı desteklemesi
E) İç isyanların başlaması
 
 
19) Halifeliğin,Saltanatın ve Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soyadı Kanunu’nu çıkarmak
B) Cumhuriyeti ilan etmek
C)Harf Devrimi’ni yapmak
D) Laik devlet düzenini kurmak
E) Osmanlı hanedanını yurt dışına çıkarmak
 
20) Lozan Anlaşması ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleştirilmesine rağmen,aynı antlaşma  Milli hakimiyetimizi sınırlayıcı hükümlerde içermektedir.
 
Lozan’ın milli hakimiyetimizi sınırlayıcı özelliği aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile kaldırılmıştır?
A) 1926 Ankara Antlaşması’nın imzalanmasıyla
B) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesiyle
C) balkan Antantı’nın imzalanmasıyla
d) Montrö Boğazlar Sözleşme’nin imzalanmasıyla
E) Nüfus mübadelesi sorununun çözülmesiyle
 
21 – 120. SORULAR
 
ALAN BİLGİSİ TESTİDİR 

21) Aşağıdakilerden hangisi kasa fazlası olmasına neden olabilir?
A)Yapılan bir işlem için fazla ödeme yapılması
B)Yapılan bir tahsilat kaydının unutulmuş olması
C)Herhangi bir ödeme kaydının unutulmuş olması
D)Para tahsilatının noksan yapılmış olması
E)Yapılan bir tahsilat tutarının fazla kaydedilmiş olması
 
 
22) Yapılan araştırma sonucu kasadaki noksanın 10.000 liralık banka kredisi ödemesinin kayıtlara geçmediğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.
 
Bu bilgilere göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs 10.000 lira borçlu, Banka Kredileri Hs. 10.000 lira alacaklı
B)Kasa Hs 10.000 lira borçlu,
Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs 10.000 lira alacaklı
C)Banka Kredileri Hs 10.000 lira borçlu,
Kasa Hs 10.000 lira alacaklı
D)Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs 10.000 lira borçlu, Kasa Hs 10.000 lira alacaklı
E)Banka Kredileri Hs 10.000 lira borçlu,
Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs 10000 lira alacaklı
 
 
23) Şüpheli ticari alacağın değersiz duruma düşmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs borçlu,
Şüpheli Ticari Alacaklar Hs alacaklı
B)Karşılık Giderleri Hs borçlu,
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs alacakları
C)Şüpheli Ticari Alacaklar Hs borçlu,
Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs alacaklı
D)Dönem Karı veya Zararı Hs borçlu,
Şüpheli Ticari Alacaklar Hs alacaklı
E)Dönem Net Zararı Hs borçlu,
Şüpheli Ticari Alacaklar Hs alacaklı
 
24) İktisadi bir varlığın elde edilmesi veya değerinin arttırılması ile ilgili olarak yapılan ödemelerle bunlara bağlı her türlü giderlerin toplamına ne ad verilir?
A)Mukayyet değer  
B)İtibari değer  
C)Maliyet bedel     
D)Rayiç bedel    
E)Tasarruf bedel
 
 
25) Bir varlığın muhasebe kayıtlarında görünen değerine ne ad veriliri?
A)Emsal bedel   
B)İtibari değer  
C)Mukayyet değer  
D)Maliyet bedel  
E)Tasarruf değer
 
26) İşletme 15.000 liralık hisse senedini peşin satın almıştır. Bunun için 1.000 liralık komisyonu ise nakden ödemiştir.
A) _______________/________________
   Hisse Senetleri Hs            16.000
                               Kasa                      16.000
   _______________/________________
B)________________/_______________
   Hisse Senetleri Hs            15.000
   Finansman Giderleri Hs  1.000
                               Kasa Hs                               16.000
    _______________/________________
C)_______________/________________
   Hisse Senetleri Hs            15.000
   Komisyon Giderleri          1.000
                               Kasa                      16.000
   _______________/________________
D)_______________/________________      
   Kasa Hs                            16.000
                               Çıkarılmış Bono
ve Senetler Hs      16.000
   ______________/_________________
E)______________/_________________
   Kasa Hs                            16.000
                               Çıkarılmış Bono
                               ve Senetler Hs         15.000
                               Finansman Giderleri 1.000
   _____________/__________________
 
27) Aşağıdaki temel kavramlardan hangisi
 
çift taraflı kayıt sistemine olanak sağlar?
A)Kişilik
B)Dönemsellik
C)Önemlilik
D)Özün önceliği
E)Maliyet bedel
 
 
28) Tek düzen Hesap Planında “diğer” ile başlayan
 
Hesaplar, ilgili grubun tutarının %20 sini aşması
 
durumunda başka bir başlık içinde izlenmelidir hükmü
 
hangi temel kavramın bir gereğidir?
A)Kişilik
B)Dönemsellik
C)Önemlilik
D)Özün önceliği
E)Maliyet bedel
 
29. ve 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız
 
İşletme kayıtlı bedeli 10.000 lira, amortisman tutarı 4.000
lira olan makineyi %15 kdv hariç olmak üzere 7.000 liraya
yenilemek amacıyla banka aracılığı ile satılmıştır.
 
 
29) Yukarıdaki bilgilere göre  işletmenin makine
 
satışından elde ettiği kar/zarar için hangisi doğrudur?
A)1000 kar
B)1000 zarar
C)500 kar
D)500 zarar
E)750 zarar
 
 
30) Yukarıdaki bilgilere göre  işletmenin makine
 
satışından elde edilen kar/zarar hangi hesapta izlenir?
A)Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hs
B)Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hs
C)Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hs
D)Diğer Olağan Gelir ve Harlar Hs
E)Özel Fonlar Hs
 
 
31) Aşağıdakilerden hangisi bir sonraki döneme
 
devredilmez?
A)Ticari Mallar Hs
B)İlk Madde ve Malzemeler Hs
C)Mamuller Hs
D)Satışlar Hs
E)Yarı Mamuller Hs
 
 
32) ________________/________________
     Yurt İçi Satışlar Hs       
     Komisyon Gelirleri Hs
     Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hs
     Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
     Satılan Ticar Mallar Maliyeti Hs
                               Dönem Karı veya Zararı Hs
 
    _______________/__________________
 
Yukarıdaki kapanış kaydıyla ilgili olarak
 
hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
A)Yurt İçi Satışlar Hs       
B)Komisyon Gelirleri Hs
C)Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hs
D)Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
E)Satılan Ticar Mallar Maliyeti Hs
 
 
33) İşletmenin mal satışı ile ilgili olarak katlandığı
 
nakliye giderinde hangi hesap borçlandırılır?
A)Ticari Mallar Hs
B)Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs
C)Genel Yönetim Giderleri Hs
D)Mamuller Hs
E)Finansman Giderleri Hs
 
 
34) İşletmenin ihraç ettiği tahvillerin bir yılın altına düşen taksit tutarları hangi hesabın alacağında izlenir?

A)Çıkarılmış Tahviller Hs
B)Gelir Tahakkukları Hs
C)Gider Tahakkukları Hs
D)Uzun Vadeli Kredilerin Anapara, Taksit, Borç ve
Fazileri Hs
E)Tahvil Anapara Taksit, Borç ve Faizleri Hs
 
 
 
35) KDV mahsup kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

A)Devreden Kdv Hs
B)İndirilecek Kdv Hs
C)Hesaplanan Kdv Hs
D)Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hs
E)Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs
 
 
36) Aşağıdakilerden hangisi kanıtın güvenirliliğini etkilemez?

A)Önemlilik
B)Nesnellik
C)Zamanlılık
D)Geçerlilik
E)Kanıtın kaynağı
 
 
37) İşletme yönetimi tarafından kararların uygulamaya geçirilmesinde uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden meydana gelen sisteme ne ad verilir?

A)İç kontrol sistemi
B)Muhasebe sistemi
C)Yönetim bilgi sistemi
D)İş akış şeması
E)Genel sistem
 
 
38) İç kontrol sisteminin olmadığı varsayımı altında kendiliğinden ortaya çıkan risklere ne ad verilir?

A)İşletme riski
B)Bulgu riski
C)Kontrol riski
D)Yapısal risk
E)Müşteri riski
 
 
39) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim raporunda yer almaz?

A)Denetim ücreti
B)Kapsam bölümü
C)Tarih
D)İmza
E)Görüş paragrafı
 
 
40) Çalışma kağıtlarının mülkiyeti aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Devlete
B)SPK’na
C)Müşteri işletmeye
D)Denetim şirketine
E)Maliye bakanlığına
 
 
41) Müşteri işletme aldığı tavırla denetimin yapılamasında denetçiye güçlük çıkarıyorsa nasıl bir
görüş bildirilir?

A)Görüş bildirmekten kaçınma
B)Görüş bildirmeme
C)Olumsuz görüş
D)Şartlı görüş
E)Olumlu görüş
 
 
42) İmza sirküleri nasıl bir çalışma kağıdıdır?
A)Genel çalışma kağıdı
B)Daimi dosya çalışma kağıdı
C)Cari dosya çalışma kağıdı
D)Dönemsel çalışma kağıdı
E)Özel çalışma kağıdı
43) Sermaye Piyasası Kanunu’na göre belirlenmiş bazı olayların gerçekleşmesine bağlı olarak bu olay ve işlemlerle ilgili olarak yapılan denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sürekli denetim
B)Uygunluk denetimi
C)Sınırlı denetim
D)Faaliyet denetimi
E)Özel denetim
 
 
44) Vergi inceleme elemanlarının üretim işletmelerinde yapmış oldukları randıman denetimi hangi denetime girer?

A)Sürekli denetim
B)Uygunluk denetimi
C)Sınırlı denetim
D)Faaliyet denetimi
E)Özel denetim
 
 
45) Aşağıdakilerden hangisi SPK kapsamındaki bağımsız denetim türlerindendir?
A)Özel denetim
B)Uygunluk denetimi
C)Mali tablolar denetimi
D)Faaliyet denetimi
E)İç denetim
 
 
46) Aşağıdakilerden hangisi denetim yöntemi değildir?
A)Şekli denetim
B)Aralıksız denetim
C)Geriye doğru denetim
D)Doğrudan denetim
E)Tutar aktarmalı Denetim
 
 
47) Karşılaştırmalar, oran analizleri, karşılıklı hesaplar arasında ilişki kurma gibi işlemlerden oluşan denetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gözlem
B)Analitik inceleme
C)Doğrulama
D)Belge incelemesi
E)Yeniden Hesaplama
 
 
48) Önemlilik düzeyi denetim sürecinin hangi aşamasında belirlenir?
A)Müşteri işletmenin seçimi
B)Denetim işinin alınması
C)Denetim sonuçlarının raporlanması
D)Denetim programının yürütülmesi
E)Denetimin planlanması
 
 
49) Aşağıdakilerden hangisi “Amaç yönünden” denetim türlerinden biridir?
A)Zorunlu denetim
B)Sürekli denetim
C)Özel denetim
D)Sınırlı denetim
E)Faaliyet Denetimi
 
50)  1.İmza sirküleri
       2.Soru anket formları
      3.Teyit mektubu
      4.Şirket ana sözleşmesi
 
Yukarıdakilerden hangileri cari dosyada yer almaz?
A)1-2    
B)1-2-3
C)1-2-4
D)1-3
E)1-4
 
 
51 – 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız
 
                Cari oran: 2
                Kısa vadeli borçlar : 10.000
                Uzun vadeli borçlar: 30.000
                Kaldıraç oranı :%40
 
 
51) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin dönen varlıklar toplamı nedir?
A)10.000
B)20.000
C)30.000
D)40.000
E)50.000
 
 
52) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin duran varlıklar toplamı nedir?
A)20.000
B)30.000
C)50.000
D)80.000
E)100.000
 
 
53) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin pasif toplamı nedir?
A)50.000
B)100.000
C)110.000
D)130.000
E)150.000
 
 
54) Stok bağımlılık oranının bulunmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A)Hazır değerler
B)Menkul Kıymetler
C)Stoklar
D)Alacaklar
E)Kısa vadeli yabancı kaynaklar
 
 
55) İki kalemin birbirine oranlanması suretiyle yapılan analize ne ad verilir?
A)Cari oran
B)Karşılaştırmalı tablolar analizi
C)Dikey analiz
D)Trend analizi
E)Eğilim analizi
 
 
56) Alacak devir hızı 36 olan bir işletmenin alacak tahsilat süresi kaç gündür?(1yıl=360 gün)
A)10
B)15
C)20
D)25
E)30
 
57) Aşağıdakilerden hangisi yapanının kimliğine göre analiz türlerinden biridir?
A)Statik analiz
B)Dinamik analiz
C)Yatırım analizi
D)Dış analiz
E)Yönetim analizi
 
 
58)  DÖNEN VARLIKLAR – STOKLAR
      KISA VAD. YAB. KAY.
 
Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)Cari oran
B)Nakit Oran
C)Kaldıraç oran
D)Stok bağımlılık oranı
E)Asit-test oranı
 
 
59) Dikey analiz yönteminde gelir tablosunun analizinde aşağıdaki kalemlerin hangisine “100” verilir?
A)Brüt satışlar
B)Net satışlar
C)Satılan malın maliyeti
D)Faaliyet Karı
E)Brüt Satış Karı
 
 
60) İndeks Yöntemi olarak da bilinen analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dikey analiz
B)Yatay analiz
C)Trend analizi
D)Oran analizi
E)Statik analiz
 
 
61) ”Finansal Tabloların Sunuluşu” başlığını taşıyan muhasebe standartlarına göre finansal tabloların düzenlenmesi ve sunulması için işletme tarafından kabul edilen ilkeler, esaslar, kurallar ile uygulamalardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Muhasebe ilkeleri
B)Muhasebe politikaları
C)Muhasebe standartları
D)Muhasebe kavramları
E)Muhasebe kuraları
 
 
62) ”Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama” başlığını taşıyan Türkiye Muhasebe Standardına göre maddi duran varlıklarda düzeltme aşağıdaki değerlerin hangisi üzerinden yapılır?
A)Tasarruf değer
B)Alış değeri
C)Yeniden değerlenmiş değeri
D)Rayiç bedeli
E)Elde etme maliyeti
63) ”Nakit Akış Tabloları” başlığını taşıyan Türkiye Muhasebe standardına göre aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişidir?
A)Bağlı menkul kıymetler
B)Olağan gelir ve karlar
C)Olağan dışı gelir ve karlar
D)Finansman giderleri
E)Mali duran varlık satışı
 
 
64) ”Konsolide Finansal Tablolar” standardına göre ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak hisselerinin %10 undan azına sahip olduğu ortaklıklara ne ad verilir?
A)Şirket topluluğu
B)İştirakler
C)Diğer ortaklık
D)Ana ortaklık
E)Bağlı ortaklık
 
 
65) ”Amortisman Muhasebesi” başlığını taşıyan muhasebe standardına göre bir varlığın hizmet süresi aşağıda yazılı olan zamanların hangisi ile başlar?
A)Kullanıma başladığı tarihte
B)Kullanıma başladığı tarihten sonra
C)Kullanıma hazır olduğu tarihte
D)Aktife girdiği tarihte
E)Faturasının alındığı tarihte
 
 
66) Bir hedefe ulaşmak için katlanılan fedakarlıklar toplamına ne ad verilir?
A)Maliyet
B)Gider
C)Hasılat
D)Zarar
E)Gelir
 
 
67) Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında yer alan 7/A sitemi hesaplarından değildir?
A)Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
B)Genel yönetim giderleri
C)Hizmet üretim giderleri
D)İlk madde ve malzeme giderleri
E)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
 
 
68) Aşağıdakilerden hangisi ilk madde ve malzemelerle ilgili stok değerleme yöntemleri arasında yer almaz?
A)İlk giren ilk çıkar yöntemi
B)Son gire ilk çıkar yöntemi
C)Aralıklı envanter yöntemi
D)Piyasa fiyatı ile değerleme yöntemi
E)Piyasa fiyatı ile alış fiyatından düşük olanı ile değerleme yöntemi
 
 
69)
 
yardımcı gid yeri   1.dağ. tutarı       anahtar(%)
bakım-onarım            20.000         makine defter değeri
yemekhane               30.000                    işçi sayısı
 
 
gider yerleri        makine defter değeri          İşçi sayısı
yemekhane                       15 %                   5%
bakım-onarım                    10%                    15%
tefsiye                              40%                     25%
montaj                              35%                     55%
 
 
Yukarıdaki bilgilere göre yardımcı hizmet gider yeri yemekhaneden esas gider yeri montaja yüklenen gider kademeli dağıtım yöntemine göre kaç liradır?
A)16.376
B)17.378
C)18.987
D)14.563
E)19.324
 
70) Bir üretim işletmesinde gerçekleşen genel üretim giderleri 680 lira, tahmini genel üretim giderleri ise 650 liradır
 
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Fiili GÜG 650 liradırve 30 lira fazla yükleme yapılmıştır
B)Fiili GÜG 680 liradır ve 30 lira fazla yükleme yapılmıştır
C)Fiili GÜG 680 liradır ve 30 lira eksik yükleme yapılmıştır
D)Tahmini GÜG 650 liradır ve 30 lira fazla yükleme yapılmıştır
E)Tahmini GÜG 680 liradır ve 30 lira eksik yükleme yapılmıştır
 
 
71) Konfeksiyon işletmesi ürettiği gömleklerin her biri için 5 metre kumaş kullanmaktadır. İşletmenin dönem içinde 200 adet gömlek üretmek için 1500 metre kumaş kullandığı saptanmıştır. Kumaşın metresi 0.1 lira ise firenin birim mamule etkisi kaç liradır?
A)0.1
B)0.25
C)0.15
D)0.45
E)0.5
 
 
72 – 75. soruları aşağıdaki bilgilere göre yanıtlayınız
 
     Birim satış fiyatı : 45
     Birim değişken maliyet : 25
     Toplam sabit maliyet : 35.000
     Hedeflenen kar : 50.000
 
 
72) Yukarıdaki bilgilere göre birim katkı payı ne kadardır?
A)25
B)45
C)20
D)70
E)100
 
 
73) Yukarıdaki bilgilere göre katkı oranı ne kadardır?
A)%24
B)%34
C)%44
D)%54
E)%64
74) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin istenilen kara ulaşması için gerekli satış miktarı kaç birimdir?
A)3000
B)3250
C)3750
D)4000
E)4250
 
 
75) Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin istenilen kara ulaşması için gerekli satış fiyatı kaç liradır?
A)191.250
B)190.990
C)201.110
D)220.345
E)330.120
 
 
76) Üye sayısı 50’nin altında olan odalarda disiplin kurulu kaç kişiden oluşur?
A)2 kişi
B)3 kişi
C)4 kişi
D)5 kişi
E)7 kişi
 
 
77) Oda disiplin kurulu kararlarına karşın hangi süre içinde nereye başvurulur?
A)20 gün içinde TÜRMOB’a
B)30 gün içinde birlik disiplin kuruluna
C)30 gün içinde oda yönetim kuruluna
D)30 gün içinde oda genel kuruluna
E)30 gün içinde TÜRMOB’a
 
 
78) 3568 sayılı yasaya göre hangisi birliğin organlarından değildir?
A)Genel Kurul
B)Yönetim Kurulu
C)Denetleme Kurulu
D)Disiplin Kurulu
E)Yayın Kurulu
 
 
79) 3568 sayılı yasaya göre meslekten alıkoyma cezası kaç aydan az olamaz?
A)3 ay
B)5 ay
C)6 ay
D)9 ay
E)10 ay
 
 
80) Stajyerlerin yapılan denetimlerde yılda 3 kez zorunlu neden olmaksızın staj yerinde bulunmaması halinde staj hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi başlatılır?
A)Staj iptal edilir
B)Stajyer uyarı cezası alır
C)Stajyer disiplin cezası alır
D)Staj süresi yeniden başlar
E)Disiplin kuruluna dilekçe gönderilir
 
81) 4857 sayılı İK.'ya göre günlük çalışma süresi en çok kaç saattir?
A)  7               
B)  8              
C)  9              
D)  10            
E)  11
 
82) İş mahkemesi, bildirimli feshin geçersizline karar verdiğinde, işveren işçiye mahkeme kararı kesinleşinceye kadar en çok kaç aylık ücret ödemekle yükümlüdür?
A)  2              
B)   4               
C)  6           
D)  8              
E)  10

 
83) Fazla sürelerle çalışmada her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın yüzde kaç yükseltilmesiyle ödenir?

A) % 100
B) % 75
C) % 50
D) % 25
E) % 10

84) Devletçe oluşturulan ve bir ülkede hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bireylerin yaşamları boyunca karşılaştıkları ya da karşılayabilecekleri risklerin olumsuzluklarına karşı korumayı amaçlayan sisteme ne ad verilir?
A) Sosyal sigorta sistemi
B) Sosyal güvenlik sistemi
C) Sosyal yardımlar
D) Sosyal hizmetler
E) Sosyal devlet  
 
85) Ücret Garanti Fonu aşağıdakilerden hangisini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur?
A) Son 1 aylık ücret
B) Son 3 aylık ücret
C) Son 6 aylık ücret
D) İlk 2 aylık ücret
E) İlk 6 aylık ücret
 
 
86) Sözleşmeyi yapan tarafların, gerçek iradelerine uyan işlemi, görünürdeki bir işlem altına gizlemelerine ne ad verilir?
A) Zihni kayıt
B) Adi muvazaa
C) Mutlak muvazaa
D) Nisbi muvazaa
E) Şaka beyanı
 
 
87) Hukuki bir işlemi yapan temsilcinin, yetki veren adına ve hesabına hareket etmesi hangi temsil türünü ifade eder?
A) Doğrudan temsil
B) Dolaylı temsil
C) Yetkisiz temsil
D) Sınırsız temsil
E) Vasıtalı temsil
 
 
88) Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Alacağın temliki ile yalnızca bir tek alacak üzerindeki hak sahipliği değişir.
B) Sözleşme, yazılı şekilde yapılmalıdır.
C) Bazı alacakların temliki, yasa tarafından yasaklanmıştır.
D) Eski alacaklı, temlik edilen alacak açısından borç ilişkisinden çıkar.
E) Alacağın temlikinde borçlunun, sözleşmenin yapılmasına katılması gerekir.
 
 
89) Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
A) İbra
B) Mahsup
C) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
D) Yenileme
E) Takas
 
 
90) Aşağıdakilerden hangisi kefalet türlerinden biri değildir?
A) Cebri icrada kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Adi kefalet
D) Kefile kefalet
E) Birlikte kefalet
 
91) Kollektif ortaklık aşağıdaki aşamalardan hangisinde tüzel kişiliğini kazanır?
A)  Ortakların kendi aralarında anlaşmasıyla
B)  Ortaklık sözleşmesinin yazılı bir hale getirilmesiyle
C)  Ortaklığın ticaret siciline tescil edilmesiyle
D)  Ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkiye geçmesiyle
E)  Yazılı ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmasıyla
 
92) Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın genel kurulu için doğru bir ifade değildir?
A)  Sürekli bir organ değildir
B)  Kanun ve sözleşme hükümlerince olağan ve olağanüstü olarak toplanır
C)  Genel kurul pay sahiplerinden oluşur
D)  Genel kurul diğer organları seçme ve azletme yetkisine sahiptir
E)  Anonim ortaklığın zorunlu organı olmamakla birlikte gerekli bir organdır
 
93) Tescil talebi karşısında sicil memurunun ret kararı vermesi halinde ilgililer nereye başvurabilirler?
A)  Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli Mahkemeye
B)  Sicilin bulunduğu yerdeki ticaret ve sanayi odasına
C)  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
D)  Temyiz ve Yargıtay’a
E)  Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 
94) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatını kazanabilir?
A)  Ticari mümessil
B)  Anonim şirket ortakları
C)  Limited şirket ortakları
D)  Ticari işletme işleten memurlar
E)  Kanuni temsilciler
 
95) Aşağıdaki senetlerden hangisi emre düzenlenebilir?
A)  Taşıma senedi        
B) Tahvil           
C)  İpotekli borç senedi 
D)  Poliçe                    
E)  Pay senedi
 
 
96) ilke olarak vergiye tabi olması gereken bir  vergi konusunun kanunun  açık hükmüyle vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?
A) İstisna
B) Muafiyet
C) Tahakkuk
D) Tarh
E) Resen icra
 
97) Vergi oranlarında, istisna, muafiyet ve indirim miktarlarındaki  değişiklik yapma yetkisi kime aittir?
A) Maliye Bakanlığı
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Anayasa Mahkemesi
 
98) Maliye Bakanlığına doğrudan doğruya bağlı vergi denetimi işlevini yürüten kurul hangisidir?
A) Merkezi Denetim Kurulu
B) Denetleme Kurulu
C) Gelir İdaresi Kurulu
D) Maliye Teftiş Kurulu
E) Hesap Uzmanları Kurulu
 
 
99) İş değişikliği ve işi bırakma hallerinde bildirim süresi kaç aydır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
E) 12
 
 
100) Vergi mükellefleri Bakanlar Kurulu kararı,tüzük,  yönetmelik gibi şeylerin iptali için hangisinde dava açabilir?
A) Sayıştay
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Vergi Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi
 
101) Kamu alacağını vadesinde ödemeyenlere kaç gün içinde ödeme emri tebliğ olunur?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 20
E) 30
 
 
102) 02.03.2000 tarihinde elde edilen bir gelire ilişkin tahakkuk zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar?
A) 31.12.2003
B) 02.03.2005
C) 31.12.2005
D) 02.03.2010
E) 31.12.2010
 
 
103) Vergi hukukunda vergi yönetiminin vergiyi isteme yetkisini sınırlandıran iki tür zamanaşımı vardır.Bunlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Tahsil – Terkin
B) Tahakkuk – Terkin
C) Tahakkuk – Tahsil
D) Tarh – Matrah
E) Tahsil – Tarh
 
 
104) Aşağıdakilerden hangisi vergi denetim yöntemlerinden biri değildir?
A) Yoklama
B) Teftiş
C) İnceleme
D) Revizyon
E) Arama
 
 
105) Aşağıdakilerden hangisi usulsüzlük türlerinden biri değildir?
A) Genel usulsüzlük
B) Özel usulsüzlük
C) Birinci derecede usulsüzlük
D) İkinci derecede usulsüzlük
E) Basit usulsüzlük
 
 
106) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Toplam fayda ve marjinal fayda birlikte artarlar.
B)Toplam fayda ve marjinal fayda birlikte azalırlar.
C)Toplam fayda maksimum olduğunda marjinal fayda sıfırdır.
D)Marjinal fayda artarken toplam fayda sıfırdır.
E)Marjinal fayda artarken toplam fayda sabit kalır.
 
 
107) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin nedenleri arasında değildir?
A)Sermaye miktarının artışı
B)İşgücü miktarının artışı
C)Verimlilik artışı
D)Teknolojik ilerlemenin sağlanması
E)Enflasyon oranının düşürülmesi
 
 
108) Çarpraz talep esnekliği -3,9 olan iki mal icin asağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)İki mal birbirlerini tamamlayan mallardır ve bir malın talep edilen miktarı diğer malın fiyat değişimlerine duyarlıdır.
B)İki mal birbirlerini tamamlayan mallardır ve bir maldan talep edilen miktar diğer malın fiyat değisimlerine duyarsızdır.
C)İki mal ikame mallarıdır ve bir maldan talep edilen miktar diğer malın fiyat değişimlerine duyarsızdır.
D)İki mal rakip mallardır ve bir maldan talep edilen miktar diğer malın fiyat değişimlerine duyarlıdır.
E)İki mal birbirlerini tamamlayan mallardır ve bir maldan talep edilen miktar diğer malın fiyat değişimlerinden bağimsizdir.
 
 
109) Tavan fiyat uygulaması asağıdaki sonuçlardan hangisine neden olmaz?
A)Karaborsa
B)Piyasada karmaşa
C)Düşük kaliteye yönelme
D)Talep fazlası
E)Arz fazlası
 
 
110) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasında bir firmanın kısa dönem karını maksimize ettiği noktayı ifade eder?
A)Toplam hasılat = Toplam maliyet
B)Ortalama hasılat = Marjinal maliyet
C)Ortalama hasılat = Ortalama değisken maliyet
D)Marjinal maliyet = Marjinal Hasılat
E)Fiyat = Toplam maliyet
 
 
111) Tekel piyasasında fiyat farklılaştırmasının koşullarının arasında aşağıdakilerden hangisi yeralmaz?
A)Satıcının malın fiyatı üzerinde tekel gücüne sahip olması
B)Alıcının malı ucuza alıp başka alıcılara yüksek fiyatla satabilmesi
C)Piyasalar arası geçişin mümkün olmaması
D)Satıcının talebi esnek olan veya olmayan tüketicileri birbirinden ayırt edebilmesi
E)Farklı piyasalar arasında farklı fiyat esnekliklerinin geçerli olması ve bunun satıcı tarafından bilinmesi
 
 
112) Kişisel gelirden, dolaysız vergilerin düşülmesi ile elde edilen milli muhasabe kalemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kullanılabilir gelir
B)Safi milli hasıla
C)Gayri safi milli hasıla
D)Milli gelir
E)Toplam üretim yolu ile hesaplanmiş toplam gelir
 
 
113) Ekonomide tasarrufların çok yüksek bir seviyeye ulaşmasi nedeni ile toplam üretimin ve toplam gelirin düşmesini anlatan kavram aşağidakilerden hangisidir?
A)Tüketim problemi
B)Tasarruf paradoksu
C)Stagflasyon
D)Kısır döngü problemi
E)Ekonomik istikrarsızlık
 
 
114) Bir ekonomide yapılan harcamaların harcamalardan sonraki dönemlerede yaygın şekilde kendilerinden daha büyük miktarda gelir yaratmasını ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Marjinal tüketim eğilimi
B)Harcama artışı
C)Harcama çarpanı
D)Tasarruf-Tüketim dengesi
E)Toplam harcamalar etkisi
 
 
115) Para arzı sabitken para talebinin artması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A)Faiz oranlarında artış görülür.
B)Gelir seviyesi düşer.
C)Planlanmış yatırımlar azalır.
D)Tüketim düşer.
E)Faiz oranları azalır.
 
 
116) Kamu kaynaklarını kullanarak işletmecilik faaliyetinde bulunan kuruluşlara ne ad verilir?
A) Genel bütçeli kuruluşlar
B) Katma bütçeli kuruluşlar
C) Fon
D) Kamu iktisadi teşebbüsleri
E) Sosyal güvenlik kuruluşu
 
 
117) 1929 Ekonomik buhranından sonra ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın bulunduğu ve piyasanın kendi gücüyle bu aksaklığı gideremeyeceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fizyokratlar
B) Keynesyenler
C) Klasikler
D) Merkantalistler
E) Monetaristler
 
 
118) Ortak malların kullanımında, bireysel çıkarlarla toplumsal çıkarların çatışması sorununa ne ad verilir?
A) Ortakların trajedisi
B) Bedavacılık
C) Bilgi yetersizliği
D) Dışsallık
E) Sıkışıklık
 
 
119) Kamu harcamalarındaki artışın üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri safi milli hasıla
B) Safi milli hasıla
C) Milli gelir
D) Kişisel gelir
E)Gayri safi yurt içi hasıla
 
 
120) Bürokratların daha fazla gelir, güç ve prestij sağlama çabalarının kamu harcamalarını arttırdığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Niskanen
B) Wagner
C) Peacock
D) Max Weber
E) Emile Durkheim

Cevap Anahtarı İçin Tıklayın.


 
Yazdır

 SMMM Staja Başlama
SMMM Staj Rehberlik
SMMM Staj Kurs Programı
Sınav Sonuçları
Çıkmış Sorular
Deneme Sınavları
SMMM Staj Kurs Programını Görmek İçin Tıklayın

 

 SMMM Staja Başlama Kursu
Beşiktaş (Merkez Şube)